Dzisiejszy wpis dotyczy Domowego Leczenia Tlenem, czyli w skrócie DLT. Postaramy się odpowiedzieć Państwu na pytania dotyczące tego procesu terapeutycznego, jak również udzielimy możliwie najpełniejszych informacji związanych zarówno z tym tematem, jak i tlenoterapią w oparciu o koncentrator tlenu.

Tak zwane leczenie tlenem, to określenie związane bezpośrednio z uzupełnieniem niedoboru tego pierwiastka w organizmie, który sam nie jest w stanie zapewnić sobie jego odpowiedniej ilości. Można więc stwierdzić, że jest to rodzaj przewlekłej tlenoterapii, czyli leczenie pacjenta, poprzez wdychanie powietrza znacznie wzbogaconego tlenem, niż powietrze atmosferyczne, którym na co dzień wszyscy oddychamy. Bezpośrednim wskazaniem do stosowania tlenoterapii jest obniżona zawartość tlenu we krwi lub konieczność wzmożonego natlenienia tkanek.

Powszechnie wiadomo, że bez tlenu organizm ludzki nie jest w stanie funkcjonować. Ten bezbarwny i bezwonny gaz musi być stale dostarczany do naszego ciała, a zaledwie kilkuminutowa przerwa w tym procesie niesie z sobą nieodwracalne zmiany, prowadząc bezpośrednio do śmierci. Tlen dostarczany jest do tkanek przy pomocy krwi, która ulega procesowi utlenowania za pomocą układu oddechowego. Dzieje się tak w przypadku osób zdrowych, co jeśli mamy do czynienia z chorobami ograniczającymi lub zaburzającymi wspomniany proces?

Domowe Leczenie Tlenem – wskazania

Istnieje szereg chorób i stanów, w których organizm ludzki nie jest w stanie zapewnić sobie odpowiedniego poziomu wysycenia krwi tlenem lub nie dostarcza odpowiedniej jego ilości do tkanek. Najbardziej popularnym schorzeniem związanym z DLT jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, w skrócie: POCHP.

POCHP to ogólnie rzecz ujmując schorzenie związane z nieprawidłowym przepływem tlenu pomiędzy powietrzem, którym oddychamy a pęcherzykami płucnymi (konkretnie naczyniami włosowatymi). Jest to określenie dość szerokie, w swoim zakresie, jednak najczęściej odnosi się do Rozedmy Płuc lub Przewlekłego Zapalenia Oskrzeli.

Istnieją również inne choroby, które wymagają prowadzenia tlenoterapii w warunkach domowych. Warto w tym miejscu wskazać pewne kryterium, którym kierują się Oddziały Chorób Płuc podczas kwalifikacji pacjentów do DLT. Mowa w tym wypadku badaniach:

  1. Spirometrii – polegającej na ustaleniu zakresu wydolności pęcherzyków płucnych, czyli przede wszystkim ich sprawności w pobieraniu tlenu z powietrza atmosferycznego oraz wydalania dwutlenku węgla. Badanie to umożliwia również zbadanie tak zwanej „pojemności życiowej płuc”, czyli objętości powietrza wydmuchiwanego z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu.
  2. Gazometrii – badaniu określającym zmiany ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla w organizmie (PaO2). Niewydolność oddechowa pojawia się wówczas, gdy parametr ciśnienia parcjalnego tlenu „PaO2” wynosi mniej niż 60 mmHg, zaś wskazanie ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla „PaCO2” przekracza 45 mmHg.
  3. Pulsoksymetrii (określeniu saturacji) – mówiąc najogólniej, to relacja hemoglobiny zawierającej tlen (utlenowanej) do całej hemoglobiny. Najczęściej określa się saturację częściową, zapisywaną jako SpO2 i jest to proste szybkie badanie wykorzystujące pulsoksymetr, czyli niewielkich rozmiarów urządzenie medyczne zakładane na palec lub inne miejsce, umożliwiające pomiar. Wskazaniem do tlenoterapii jest spadek saturacji poniżej wartości prawidłowej, która mieści się w granicach 95 – 99 %. Jeśli SpO2 jest niższe niż 95% konieczna może okazać się natychmiastowa tlenoterapia.

Powyższe kryteria stosowane są przez lekarzy i personel poradni chorób płuc. Istnieje jednak szereg innych chorób i wskazań bezpośrednich lub pośrednich do stosowania tlenoterapii domowej. Domowe Leczenie Tlenem wykorzystywane bywa między innymi przez pacjentów obciążonych chorobami krążenia, jak np. Przewlekła Niewydolność Krążenia lub chorych dotkniętych problemami onkologicznymi.

Ciekawostką może okazać się fakt, że w Polsce mieszka mniej więcej 200 tys. osób wymagających tlenoterapii domowej. Niestety, z przyczyn ekonomicznych lub zwyczajnego braku odpowiedniej ilości czasu podczas rutynowych wizyt lekarskich, ludzie wymagający Domowego Leczenia Tlenem nie uzyskują go, a co za tym idzie nieumożliwiana jest im poprawa jakości życia. Warto zauważyć, że tlenoterapia niesie z sobą wiele pozytywnych aspektów i w pewnych przypadkach jej wpływ na chory organizm okazuje się zbawienny.

Dodatkowa podaż tlenu może spowodować:

  • poprawę wydolności organizmu,
  • polepszenie samopoczucia,
  • zwiększenie sprawności ruchowej,
  • usprawnienie funkcjonowania układów organizmu (oddechowego, krążenia, nerwowego),
  • normalizację parametrów i wyników badań,
  • wzrost jakości życia,
  • ograniczenie ryzyka pojawienia się chorób i objawów związanych z ludzką psychiką i postrzeganiem świata (np. depresji, uczucia niepokoju).

Więcej na temat tlenoterapii przeczytaj tutaj

Domowe Leczenie Tlenem – jak długo stosować?

Jednoznaczna odpowiedź na powyższe pytanie nie jest niestety możliwa. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, czyli w tym wypadku od organizmu osoby poddawanej tlenoterapii. Bardzo często długość prowadzonej tlenoterapii zależy od subiektywnych odczuć pacjenta, jednak najlepiej gdy tego typu ustalenia podejmowane są w oparciu o fachową wiedzę lekarza prowadzącego.

Urządzenia do podawania tlenu są stosowane zarówno po 1-2 godziny dziennie, jak i przez większość dnia, nocy, a w sytuacjach wyjątkowych nawet całą dobę. Pacjenci miewają „lepsze i gorsze dni”. Czasem dobry aparat tlenowy okazuje się niestety niezbędnym towarzyszem, z którym chory spędza większość swojego czasu. Warto jednak spojrzeć na to z tej strony, że tlenoterapia domowa znacznie poprawia jakość życia, ogólne funkcjonowanie organizmu, a dostępność urządzeń mobilnych, jak np. przenośny koncentrator tlenu Oterapia OLV-B1, umożliwia dostarczanie tlenu praktycznie bez większych ograniczeń, również w pracy, podróży lub podczas wizyty u znajomych czy rodziny.

Koncentraotr tlenu, a TDL

Większość osób niezwiązanych zawodowo z ochroną zdrowia i spotykających się z koniecznością prowadzenia tlenoterapii w domu, najczęściej wyobraża sobie pacjenta z butlą tlenową. Jest to skojarzenie o tyle uzasadnione, że przez wiele lat ludzkość była zdana na taką właśnie formę tlenoterapii. Na szczęście postęp medycyny i rozwój konkretnych technologii, umożliwiły powstanie urządzeń określanych jako: koncentratory tlenu.

Koncentrator tlenu, to specjalny aparat tlenowy, który umożliwia prowadzenie tlenoterapii u pacjenta w domu. Niebywałą, najważniejszą zaletą tego typu urządzeń jest brak konieczności uzupełniania – mając urządzenie do tlenoterapii, przestajemy się martwić, że tlenu nam zabraknie (jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych butli). Nie interesują nas wymiany, wkłady ani żadne uzupełnienia. Wystarczy podpiąć aparat tlenu do prądu i rozpocząć proces dostarczania tlenu do organizmu.

Oczywiście, aby koncentrator tlenu działał jak najdłużej i najefektywniej, należy przede wszystkim odpowiednio zadbać o jego środowisko pracy. Aparaty tlenowe nie lubią nadmiaru wilgoci (nie powinny pracować w piwnicach ani niewietrzonych łazienkach), jak również należy chronić je przed dymem tytoniowym. Ten ostatni warunek jest jednak o tyle oczywisty, że w towarzystwie osób z deficytem tlenowym w ogóle nie należy palić papierosów, wskazujemy go jedynie w charakterze czysto teoretycznym.

Jak działa urządzenie do tlenoterapii?

Koncentrator tlenu to urządzenie pobierające całą mieszankę gazów z otoczenia, które w swoich specjalnych sitach oczyszcza je w taki sposób, by otrzymać niemalże czysty tlen o stężeniu nierzadko przekraczającym nawet 96%. Taką wydajność posiadają nasze urządzenia, a konkretnie model Oterapia OLV-5. Tlen jest nie tylko oczyszczany i nawilżany, lecz również odpowiednio skoncentrowany, czyli zagęszczony.

Rolą opiekuna lub samego użytkownika, jest jedynie włączenie urządzenia i podłączenie cewnika dostarczającego tlen przez nos lub maseczki tlenowej. Koncentrator tlenu Oterapia pracuje niezależnie od pory dnia, zawsze wtedy, gdy potrzebna jest domowa tlenoterapia. Proces Domowego Leczenia Tlenem z wykorzystaniem aparatu tlenowego nie wymaga ze strony technicznej żadnego większego przeszkolenia i jest stosunkowo bezpieczny, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że długotrwała tlenoterapia (podobnie jak każdy inny rodzaj leczenia) powinna być stosowana po konsultacji z odpowiednim personelem medycznym. Wszelkie wątpliwości związane z tlenoterapią warto konsultować z lekarzem.